Logo Kinderkroon

Locatie Fleringen

De KinderKroon Fleringen biedt op 1 locatie

  • Kinderdagopvang 
  • Peuteropvang
  • Buitenschoolse opvang (BSO)

De KinderKroon Fleringen is geopend op dinsdag en donderdag.
De Harlekijn is de kinderdagopvang groep voor 0 tot 4 jarigen
(maximaal 14 kindplaatsen per dag)
De Regenboog is de peutergroep voor 2 en 3 jarigen                   
(maximaal 16 kindplaatsen per dag)

In zowel De Harlekijn als De Regenboog wordt gewerkt met het VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie).

De Hofnar is de buitenschoolse opvanggroep (BSO) voor maximaal 10 kindplaatsen.

Vanaf september 2018 is er een tweede BSO-groep geopend. In deze tweede BSO-groep worden activiteiten aangeboden voor zowel de jongste BSO kinderen (4-5 en 6 jarigen) en de oudste kinderen (3-4 jaar) van het kinderdagverblijf.