Logo Kinderkroon

Locaties Tubbergen

De KinderKroon Tubbergen is de kinderdagopvang locatie en biedt opvang aan vier horizontale groepen.

Het Keizerslokaal is een babygroep voor 0 - 1 jarigen en biedt ruimte voor 14 kindplaatsen.
Het Keizerslokaal + is een babygroep voor  0 - 1 jarigen en biedt ruimte voor 10 kindplaatsen.

Het Kroonlokaal is een peuteropvang voor 2 - 3 jarigen en biedt ruimte voor 16 kindplaatsen.
Het Kroonlokaal + is een peuteropvang voor 2 - 3 jarigen en biedt ruimte voor 10 kindplaatsen

Het VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) waarmee de KinderKroon werkt heet Uk & Puk. Dit totaalprogramma werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Binnen het Kroonlokaal+ groepje wordt voornamelijk gewerkt met het VVE thema ‘Ik ben bijna 4’ van Uk en Puk. Dit thema biedt een ruime voorbereiding richting het basisonderwijs.

Op maandagochtend kunnen alle peuters, onder begeleiding van Sandra Albers, een uurtje gymmen bij basisschool De Wiekslag in Tubbergen. De kinderen worden met onze stint (tijdelijk uit de roulatie) en (electrische) bakfiets naar de peutergym locatie vervoerd. De kosten voor dit gymuurtje moeten apart betaald worden via De KinderKroon. 

Het KroonKasteel Tubbergen is de buitenschoolse
opvanggroep (BSO) voor de 4 t/m 13 jarigen en biedt opvang aan drie basisgroepen van 20 kindplaatsen per groep.

  • Het Jeugdhonk is de groep voor de 4-5-en 6 jarigen
  • De Kantine is de groep voor de 4 t/m 13 jarigen
  • Het Clublokaal is de groep voor 7 t/m 13 jarigen