Logo Kinderkroon

Organisatie

Uw kinderopvang perfect geregeld is natuurlijk een basisvoorwaarde voor u en uw gezin. Een persoonlijke en heldere kijk op het beleid én een effectieve mogelijkheid tot afname, moeten het voor u als ouders mogelijk maken om met een gerust hart naar het werk te gaan. Samen met u maken wij de dag van uw kind, als een dag zoals thuis. Het is een pré het thuisritme na te streven in de opvangdag.

De KinderKroon is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in de Gemeente Tubbergen en bestaat sinds 2003. Het is de afgelopen jaren gegroeid naar een opvang van 3 vestigingen, 2 in Tubbergen en 1 in Fleringen. De KinderKroon biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar de volgende opvangmogelijkheden:

  • Kinderdagopvang
  • Peuteropvang
  • Buitenschoolse opvang (BSO)

In de omgang met zowel ouders als kinderen vindt de KinderKroon, klantgerichtheid, flexibele en dus persoonlijke afname, pedagogische kwaliteit met als uitgangspunt geborgenheid, veiligheid en saamhorigheid erg belangrijk. Onze pedagogische medewerksters handelen volgens het pedagogisch plan, maar zijn van nature betrokken en efficiënt in het werken met kinderen. Daarnaast is een ieder gekwalificeerd binnen de norm van de CAO Kinderopvang