Logo Kinderkroon

Beleid

Al jaren werken wij met verschillende protocollen. Dit zijn ' de leidraden' voor onze opvang en tevens is het een naslagwerk in geval van gezondheids- en veiligheids belemmeringen en/of obstakels. Met regelmaat worden deze protocollen besproken tijdens teambesprekingen of passen we regels aan. Een aantal van deze protocollen waren al inzichtelijk gemaakt via onze website.

Het RIVM en het Landelijk Centrum voor Hygiene en Veiligheid hanteren een Gezondheids en Veiligheidsbeleid specifiek voor kindercentra. De protocollen van eerder zijn hierin verwerkt dan wel vervangen.