Logo Kinderkroon

Peuteropvang

Peuteropvang is binnen de KinderKroon een specifiek opvang moment van 08:45 uur tot 11:45 uur voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 3 jaar. De peuteropvang is geintergreerd in de kinderdagopvang.

Het programma waarmee wij werken betreffende de Voor- en Vroegschoolse Educatie heet Uk & Puk. Dit totaalprogramma werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.

De Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF), waaronder alle basisscholen uit de Gemeente Tubbergen vallen, werken met een aansluitend (vervolg)programma. Door deze herkenning zal het jonge kind positief gestimuleerd worden in zijn of haar ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerksters van de KinderKroon zijn VVE Uk & Puk geschoold via Expertis Hengelo.

De afname van peuteropvang is mogelijk voor minimaal 40 en maximaal 51 weken op locatie Tubbergen en voor 40 schoolweken in Fleringen.

  • Locatie Tubbergen biedt iedere ochtend en middag peuteropvang
  • Locatie Fleringen biedt op dinsdag- en donderdagochtend peuteropvang