Logo Kinderkroon

Oudercommissie

De KinderKroon Tubbergen en het KroonKasteel Tubbergen hebben per locatie één oudercommissie die gezamenlijk vergaderen. De KinderKroon Fleringen heeft 1 oudercommissie. Binnen de oudercommissies zitten afgevaardigden die elk een eigen opvangvorm vertegenwoordigen.

De oudercommissie heeft binnen de kinderopvang een adviserende rol. Zij zijn de vertegenwoordigers van de KinderKroon ouders en behartigen de belangen van ouders. De oudercommissie heeft adviesrecht met betrekking tot beleid en pedagogische ontwikkelingen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld het Kroonfeest, Sinterklaas en ouderavonden.